Två innovativa byggsystem för hög kvalitet till låg kostnad

Separat bärande stomme i trä, stål eller betong

Patenterat byggsystem som baseras på en separat bärande stomme där de industriellt producerade lägenheterna placeras i stommen och där fasad och tak sedan monteras. Brand- och fuktsäkert samt energieffektivt byggsystem.

Miljövänlig trästomme integrerad i lägenhetsmodulen

Patentsökt byggsystem där den bärande stommen består av konstruktionslimmat trä (KLT / CLT). Byggsystemet ger full flexibilitet gällande exteriör gestaltning och lägenheterna produceras i våra fabriker i Sverige. Brand- och fuktsäkert samt energieffektivt byggsystem.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Du kan använda kontaktformuläret, ringa 08-20 57 50 eller skicka e-post till info@juniorliving.se