Kvalitetsbostäder
snabbt och kostnadseffektivt

Vi bygger bostäder

Med vårt patenterade byggsystem uppför vi hus med permanenta och fullutrustade lägenheter.

Vi bygger prefabricerat

Industriell tillverkning inomhus, i kontrollerad miljö, garanterar hög kvalitet och kostnadseffektivitet.

Vi bygger snabbt

Redan sex månader efter första spadtaget kan huset stå klart för inflyttning.


Från första spadtag till inflytt på 20 sekunder


Vårt koncept

Vår affärsidé är att erbjuda yteffektiva lägenheter med hög kvalitet till ett överkomligt pris.
För den uppgiften har vi tagit fram ett koncept för snabb och kostnadseffektiv produktion av permanenta, väldesignade och fullutrustade bostäder.
Lägenheterna är energieffektiva, har god ljudkomfort och uppfyller Boverkets samtliga krav för smålägenheter.

Konceptet gör det möjligt att även bygga större lägenheter, upp till 3,5 rum på 66 kvadrat.

Ett av projekten, 280 lägenheter i Västberga i Stockholm, tilldelades 2017 arkitekturpriser Nordic Architecture Fair Award.

000

producerade lägenheter


Läs mer om oss

Interaktiv broschyr


Vår arkitekt

Andreas Martin-Löf är en framgångsrik arkitekt som ligger bakom många uppmärksammade projekt i Stockholmsområdet.

Redan när jag studerade på KTH Arkitektur började jag intressera mig för bostadsbyggande – och hur det kan utvecklas. Under mina första år som praktiserande arkitekt märkte jag dock hur oerhört konservativa de stora svenska byggbolagen är när det kommer till bostadsproduktion.

Effektiva smålägenheter

Det var därför ganska självklart för mig att tacka ja när Junior Living frågade mig om jag ville vara med och utveckla deras koncept för effektiva smålägenheter. Att medverka till att fler, mindre och billigare, lägenheter produceras känns oerhört angeläget för mig.

Junior Livings idéer

Junior Living hade tydliga idéer om byggteknik, produktion och logistik. I nära samarbete har vi sedan utvecklat idéerna vidare till ett bra kompaktboende med både vettiga funktioner och attraktiv form.

Fortsatt utveckling

2018, med flera avslutade projekt bakom oss och med nya på gång, kan vi också konstatera att vårt koncept fungerar och uppskattas av både beställare och boende. Konceptet utvecklas nu till större lägenheter för familjer eller till exempel kompisboende.


Våra målgrupper

Vi vänder oss primärt till byggherrar, fastighetsägare och kommuner.


Vår metod

Grundpelarna i vår metod är: Hög kvalitet, snabbhet och kostnadseffektivitet. I praktiken betyder det väldesignade permanenta lägenheter med goda materialval som prefabriceras inomhus i svensk fabrik. Våra hus är i regel inflyttningsklara sex till åtta månader efter byggstart och vi bygger upp till ca 40 procent billigare än gängse pris.

Kort byggtid

Kort byggtid och mindre materialspill.

Tillverkat i Sverige

Prefabricering inomhus i Sverige under ideala och torra förhållanden.

Komplett och funktionellt

Lägenheterna byggs kompletta och funktionella med badrum, kök, förvaring och balkong.

Väldefinierat och intrimmat

En väldefinierad byggprocess där varje arbetsmoment och installation är intrimmat.

Standardiserat och effektivt

Standardiserade och fullutrustade lägenhetsmodeller betyder effektivisering av materialinköp, logistik och transporter.

Arkitektritat

De färdigbyggda lägenheterna placeras i arkitektritade stommar som anpassats för den aktuella tomten och rådande ljusförhållanden.

Uppfyller krav

Våra bostäder uppfyller Boverkets samtliga krav för smålägenheter.

Demonterbart

Patenterat byggsystem som möjliggör demontering.

Kostnadseffektivt

Upp till 40 procent billigare än gängse pris.

En lägenhet lyfts på plats

När stommen är byggd börjar lägenheterna monteras. Varje enhet ansluts till VVS samt el och stängs sedan i väntan på besiktning och inflyttning.

Hotell Veddesta

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Du kan använda kontaktformuläret, ringa 08-20 57 50 eller skicka e-post till info@juniorliving.se